Välkommen till

Lidköpings Maskinnostalgiska Förening

Lidköpings Maskinnostalgiska Förening är en ideell förening för

motorintresserade som verkar för att tillvarata och bevara intresset

för gamla motorer och maskiner, samt utveckla kunskap och

traditioner rörande användning av gammal teknik.

Föreningen arbetar aktivt för de kulturella värden som tidigare

generationer skapat inom industri och hantverk.

Lidköpings Maskinnostalgiska Förening

Sockerbruksgatan 3

531 40 Lidköping

Föreningen är medlem i ArbetSam (arbetslivsmuseernas samarbetsråd) och

samarbetar med Studiefrämjandet i Lidköping

Webbsidan uppdaterad 8 oktober 2016

© LMnF 2016